Bí thư

Lê Kim Vận

 

 

 

Phó Bí thư Thường trực

Nguyễn Thành Trung

 

 

 Phó Bí thư

Nguyễn Văn Vinh

 

 

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ PHƯỜNG HOÀI XUÂN

(Nhiệm kỳ 2020-2025)

 

1. Lê Kim Vận -Bí thư Đảng uỷ- Chủ tịch UBND phường.

2. Nguyễn Thành Trung- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ

3.Nguyễn Văn Vinh- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường

4.Nguyễn Tân - Uỷ viên BTV Đảng uỷ- Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường

5. Phan Thị Hồng LInh - Uỷ viên BTV Đảng uỷ- Phó Chủ tịch Thường trực HDND phường

6. Nguyễn Tấn Đạt - Đảng uỷ viên -Phó Chủ tịch UBND phường

7. Nguyễn Hùng Cường-Đảng uỷ viên -Công chức địa chính xây dựng.

8. Nguyễn Thị Bích Trâm - Đảng uỷ viên -Công chức Tư pháp hộ tịch.

9. Đặng Thị Lương -Đảng uỷ viên -Chủ tịch Hội LHPN phường

10. NGuyễn Văn Ngọc Đảng uỷ viên -Chủ tịch Hội nông dân phường

11. Lê MInh Thắng - Đảng uỷ viên -VPTK UBND phường

12. Đặng Hữu Điệu -Đảng uỷ viên -Văn phòng-Tổ chức-Phó chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ.

13. Nguyễn Ngọc Quang -Đảng uỷ viên -Chỉ huy trưởng BCH Quân sự phường

14. Đặng Trường Sơn-Đảng uỷ viên -.Trưởng Công an phường