Khu phố Hòa Trung 1

 

 

 

Bùi Hữu Tuấn

Trưởng khu phố