Khu phố Song Khánh

 

 

 

Phạm Đình Minh

Trưởng khu phố