Khu phố Thuận Thượng 1

 

 

 

Nguyễn Đình Dân

Trưởng khu phố

 

 

Nguyễn Đức Tài

Phó trưởng khu phố