Khu phố Thuận Thượng 1

 

 

 

Nguyễn Đình Dân

Trưởng khu phố