DANH BẠ EMAIL CÁC CƠ QUAN VÀ UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN HUYỆN HOÀI NHƠN

 

STT Tên đầy đủ Chức vụ
Chuyên môn phụ trách
Địa chỉ email
1 VP HĐND và UBND HUYỆN   ubndhuyenhoainhon@hoainhon.binhdinh.gov.vn
2 Cao Thanh Thương Chủ tịch UBND huyện thuongct@hoainhon.binhdinh.gov.vn
3 Nguyễn Văn Đẹp PCT UBND huyện depnv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
4 Truương Đề PCT UBND huyện det@hoainhon.binhdinh.gov.vn
5 Nguyễn Chí Công PCT UBND huyện congnc@hoainhon.binhdinh.gov.vn
6 Châu Thị Bích Lộc PCT HĐND huyện locctb@hoainhon.binhdinh.gov.vn
7 Nguyễn Lê Anh Tuấn Phó Chánh VP phụ trách tuannla@hoainhon.binhdinh.gov.vn
8 Ngô Đình Tuy Phó Chánh VP tuynd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
9 Trần Đinh Phó Chánh VP dinht@hoainhon.binhdinh.gov.vn
10 Trần Chí Trung Phó ban pháp chế HĐND huyện trungtc@hoainhon.binhdinh.gov.vn
11 Bùi Thị Thu Trúc Phó ban KT-XH HĐND huyện trucbtt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
12 Võ Đình Quý Chuyên viên quản trị mạng quyvd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
13 Hồ Thị Thúy Nga Chuyên viên - Một cửa ngahtt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
14 Đặng Thị Ngọc Thùy Chuyên viên - Văn thư - Lưu trữ thuydtn@hoainhon.binhdinh.gov.vn
15 Nguyễn Thị Ái Xa Chuyên viên xanta@hoainhon.binhdinh.gov.vn
16 Đoàn Thị Được Chuyên viên duocdt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
17 Dương Thị Nhật Chuyên viên nhatdt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
18 Võ Thị Út Thủy Kế toán thuyvtu@hoainhon.binhdinh.gov.vn
19 Hồ Thị Ngọc Vinh NV Hành chính - quản trị vinhhtn@hoainhon.binhdinh.gov.vn
20 Lê Văn Trọn NV bộ phận một cửa tronlv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
21 Trần Minh Tuân NV bộ phận một cửa tuantm@hoainhon.binhdinh.gov.vn
22 Tô Thu Xương NV bộ phận một cửa xuongtt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
23 PHÒNG NỘI VỤ   phongnv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
24 Nguyễn Văn Hiệp Trưởng phòng  hiepnv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
25 Võ Đông Giang Phó Trưởng phòng giangvd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
26 Trịnh Xuân Phong Cán bộ - Thi đua - Khen thưởng phongtx@hoainhon.binhdinh.gov.vn
27 Nguyễn Văn Quang Chuyên viên - CCHC, XDCQ quangnv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
28 Nguyễn Như Trinh Nhân viên - Lưu trữ, Thủ quỹ trinhnn@hoainhon.binhdinh.gov.vn
29 Huỳnh Thùy Linh Nhân viên linhht@hoainhon.binhdinh.gov.vn
30 Nguyễn Thị Thu Thủy Nhân viên thuyntt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
31 Phan Thị Thùy Nhân viên - CCHC, Kế toán thuypt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
32 Trần Thế Nguyên Nhân viên - Thanh niên, TĐKT nguyentt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
33  PHÒNG LĐTB&XH   phongldtbxh@hoainhon.binhdinh.gov.vn
34 Đặng Đức Đạo Trưởng phòng  daodd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
35 Huỳnh Văn Cường Phó trưởng phòng cuonghv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
36 Nguyễn Bích Đào Phó trưởng phòng daodb@hoainhon.binhdinh.gov.vn
37 Bùi Duy Diệu Chuyên viên dieubd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
38 Nguyễn Thị Nhị Chuyên viên nhint@hoainhon.binhdinh.gov.vn
39 Nguyễn Thanh Tình Chuyên viên tinhnt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
40 Phan Thị Kim Oanh Chuyên viên oanhptk@hoainhon.binhdinh.gov.vn
41 Trần Kim Trọng Nhân viên trongtk@hoainhon.binhdinh.gov.vn
42 Cao Thị Thúy Kiều Nhân viên kieuctt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
43 Phan Thanh Thùy Nhân viên thuypht@hoainhon.binhdinh.gov.vn
44 PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH   phongtckh@hoainhon.binhdinh.gov.vn
45 Đặng Đức Toàn Trưởng phòng toandd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
46 Phạm Tiến Dũng Phó trưởng phòng dungpt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
47 Hoàng Thị Bích Chuyên Chuyên viên chuyenhtb@hoainhon.binhdinh.gov.vn
48 Võ Thị Thúy Hằng Chuyên viên hangvtt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
49 Nguyễn Thị Thanh Xuân Nhân viên xuanntt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
50 Lương Minh Hoàng Nhân viên hoanglm@hoainhon.binhdinh.gov.vn
51 Phan Thanh Nhất Nhân viên nhatpt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
52 Trần Hoài Linh Nhân viên linhth@hoainhon.binhdinh.gov.vn
53 Trần Thị Thu Hà Nhân viên hattt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
54 PHÒNG GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO   phonggddt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
55 Nguyễn Thị Hoài Anh Trưởng phòng anhnth@hoainhon.binhdinh.gov.vn
56 Lê Xuân Thành Phó Trưởng phòng thanhlx@hoainhon.binhdinh.gov.vn
57 Nguyễn Thị Nghệ An Phó Trưởng phòng anntn@hoainhon.binhdinh.gov.vn
58 Trần Văn Thu Kế toán trưởng thutv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
59 Lê Mẫn Chuyên viên - Thiết bị Thư viện manl@hoainhon.binhdinh.gov.vn
60 Hoàng Thị Bích Hà Cán bộ Thủ quỹ - Lưu trữ hahtb@hoainhon.binhdinh.gov.vn
61 Nguyễn Văn Quảng Chuyên viên  quangnva@hoainhon.binhdinh.gov.vn
62 Phạm Khắc Thu Chuyên viên  thupk@hoainhon.binhdinh.gov.vn
63 Lê Thị Kim Hồng Chuyên viên  hongltk@hoainhon.binhdinh.gov.vn
64 Trần Dã Thảo Chuyên viên - môn Văn THCS thaotd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
65 Huỳnh Thanh Phong Chuyên viên - Nhạc - Đội phonght@hoainhon.binhdinh.gov.vn
66 Trương Thị Chi Phụ trách Văn thư chitt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
67 Nguyễn Thị Minh Trúc Kế toán viên trucntm@hoainhon.binhdinh.gov.vn
68 Nguyễn Thị Mai Thảo Chuyên viên thaontm@hoainhon.binhdinh.gov.vn
69 PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ   phongqldt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
70 Lê Văn Hùng Trưởng phòng hunglv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
71 Nguyễn Ái Việt Phó Tr.Phòng vietna@hoainhon.binhdinh.gov.vn
72 Phan Thị Kiều Nhung Chuyên viên nhungptk@hoainhon.binhdinh.gov.vn
73 Dương Văn Bát Chuyên viên batdv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
74 Đặng Văn Dẫn Nhân viên dandv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
75 Nguyễn Văn Dũng Nhân viên dungnv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
76 Trương Thanh Trọng Nhân viên trongtt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
77 ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ   qlttdt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
78 Dương Văn Tùng Đội trưởng đội QLTT đô thị tungdv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
79 Châu Xuân Dũng Chuyên viên dungcx@hoainhon.binhdinh.gov.vn
80 Phạm Thị Ánh Nguyệt Chuyên viên nguyetpta@hoainhon.binhdinh.gov.vn
81 Nguyễn Thế Anh Chuyên viên anhpt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
82 Huỳnh Hữu Danh Chuyên viên danhhh@hoainhon.binhdinh.gov.vn
83 PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MT   phongtnmt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
84 Hồ Hưởng Trưởng phòng  huongh@hoainhon.binhdinh.gov.vn
85 Phan Văn Quang Phó Trưởng phòng quangpv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
86 Nguyễn Đức Đạm Phó Trưởng phòng  damnd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
87 Trương Thị Thúy Nga Chuyên viên - Theo dõi Pháp Chế ngattt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
88 Hồ Trung Kiên Nhân viên - Kế hoạch giao đất kienht@hoainhon.binhdinh.gov.vn
89 Lê Thị Hồng Sơn Nhân viên - Kế toán sonlth@hoainhon.binhdinh.gov.vn
90 Trương Văn Chung Nhân viên - Môi trường chungtv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
91 CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI   vpdkqsdd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
92 Ngô Thành Lê Giám đốc lent@hoainhon.binhdinh.gov.vn
93 Trần Minh Lâm Phó Giám đốc lamtm@hoainhon.binhdinh.gov.vn
94 Trần Anh Phương Chuyên viên phuongta@hoainhon.binhdinh.gov.vn
95 Nguyễn Văn Hội Chuyên viên hoinv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
96 Nguyễn Thanh Hiền Chuyên viên hiennt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
97 Phạm Thị Bích Liễu Chuyên viên  lieuptb@hoainhon.binhdinh.gov.vn
98 Nguyễn Ngọc Danh Chuyên viên danhnn@hoainhon.binhdinh.gov.vn
99 Đỗ Thành Vinh Cán sự  vinhdt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
100 Bùi Chấn Nhân viên chanb@hoainhon.binhdinh.gov.vn
101 Đặng Đức Thật Nhân viên thatdd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
102 Nguyễn Quốc Hữu Nhân viên huunq@hoainhon.binhdinh.gov.vn
103 Võ Khôi Luân Nhân viên luanvk@hoainhon.binhdinh.gov.vn
104 PHÒNG TƯ PHÁP   phongtp@hoainhon.binhdinh.gov.vn
105 Lê Minh Ninh Trưởng phòng ninhlm-bongson@hoainhon.binhdinh.gov.vn
106 Trần Hồng Hà Phó Trưởng phòng  hath@hoainhon.binhdinh.gov.vn
107 Hồ Thị Thu Nhân viên thuht@@hoainhon.binhdinh.gov.vn
107 Đặng Thị Bích Phượng Nhân viên phuongdtb@hoainhon.binhdinh.gov.vn
108 PHÒNG KINH TẾ   phongkt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
109 Nguyễn Văn Hóa Trưởng phòng hoanv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
110 Trần Đình Tổng Phó Trưởng phòng tongtd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
111 Nguyễn Xuân Thao Phó Trưởng phòng thaonx@hoainhon.binhdinh.gov.vn
112 Ngô Xuân Hải Chuyên viên hainx@hoainhon.binhdinh.gov.vn
113 Ngô Thanh Thoại Chuyên viên  thoaint@hoainhon.binhdinh.gov.vn
114 PHÒNG Y TẾ   phongyte@hoainhon.binhdinh.gov.vn
115 Nguyễn Văn Lý Trưởng phòng lynv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
116 Đào Thị Nguyệt Chuyên viên  nguyetdt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
117 Hồ Dương Phúc Chuyên viên  phuchd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
118 Võ Hồng Phi Chuyên viên phivh@hoainhon.binhdinh.gov.vn
119 PHÒNG VĂN  HÓA THÔNG TIN   phongvhtt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
120 Trần Hồng Hải Trưởng phòng haith@hoainhon.binhdinh.gov.vn
121 Nguyễn Sanh Trinh Phó trưởng phòng trinhns@hoainhon.binhdinh.gov.vn
122 Đặng Công Nam Chuyên viên - VH, GĐ, DL namdc@hoainhon.binhdinh.gov.vn
123 Phan Thị Thanh Diệu Chuyên  viên dieuptt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
125 TRUNG TÂM VĂN HÓA -THÔN TIN - THỂ THAO   trungtamvanhoathethao@hoainhon.binhdinh.gov/vn
126 Nguyễn Văn Vỹ Trưởng Đài vynv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
127 Hồ Khắc Cầu  Phó GĐ cauhk@hoainhon.binhdinh.gov.vn
128 Lê Duy Khánh Phóng viên khanhld@hoainhon.binhdinh.gov.vn
129 Nguyễn Tấn Dũng Phóng viên dungnt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
130 Đoàn Minh Kỹ sư minhd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
131 Nguyễn Trường Sơn Kỷ thuật viên - Kiêm Tổ trưởng KT sonnt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
132 Nguyễn Thị Thanh Tâm Phát thanh viên - Kiêm Kế toán tamntt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
133 Trần Thị Ánh Nguyệt Dựng phim viên nguyettta@hoainhon.binhdinh.gov.vn
134 Nguyễn Văn Quảng Chuyên viên  quangnva@hoainhon.binhdinh.gov.vn
135 Huỳnh Thọ Trưởng Nhân viên - Kỹ thuật - Văn phòng truonght@hoainhon.binhdinh.gov.vn
136 Võ Văn Đờn Chuyên viên - Văn hóa, kiêm Kế toán donvv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
137 Đặng Thanh Trưng Chuyên viên -Thể dục Thể thao trungdt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
138 Nguyễn Xuân Huệ Chuyên viên CĐ - Thông tin lưu động huenx@hoainhon.binhdinh.gov.vn
139 Trần Kim Trọng Nhân viên trongtk@hoainhon.binhdinh.gov.vn
140 Châu Văn Hồng Cán sự - Thông tin lưu động hongcv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
141 Đỗ Thị Kim Sương Nhân viên HĐ -Thông tin lưu động suongdtk@hoainhon.binhdinh.gov.vn
142 THANH TRA HUYỆN   thanhtra@hoainhon.binhdinh.gov.vn
143 Nguyễn Văn Chí Quyền Chánh Thanh tra chinv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
144 Nguyễn Thế Nam Phó Chánh Thanh tra namnt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
145 Nguyễn Giỏi Thanh tra viên gioin@hoainhon.binhdinh.gov.vn
146 Nguyễn Trường Thành Thanh tra viên thanhnt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
147 Trần Thị Tâm Chuyên viên tamtt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
148 Nguyễn Trần Việt Nhân viên vietnt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
149 Hồ Thanh Tuấn Nhân viên tuanht@hoainhon.binhdinh.gov.vn
150 HỘI CHỬ THẬP ĐỎ HUYỆN   hoichuthapdo@hoainhon.binhdinh.gov.vn
151 Cao Hữu Bằng CT Hội Chữ thập đỏ bangch@hoainhon.binhdinh.gov.vn
152  Nguyễn Văn Tri Phó Chủ tịch Hội CTĐ trinv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
153 Nguyễn Thị Dàng Chuyên viên dangnt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
154 BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ   banqlrungphongho@hoainhon.binhdinh.gov.vn
155 Trần Ngọc Anh Giám đốc anhtn@hoainhon.binhdinh.gov.vn
156 Nguyễn Đình Chiến Phó Giám đốc maidx@hoainhon.binhdinh.gov.vn
157 Nguyễn Văn Sính Cán bộ Kế hoạch sinhnv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
158 Nguyễn Thị Hơn Nhân viên - Kế toán honnt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
159 Võ Lữ Nhân viên Bảo vệ rừng  luv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
160 Huỳnh Công Hiền Lái xe - Kiêm Bảo vệ rừng hienhc@hoainhon.binhdinh.gov.vn
161 Lê Thị Mỹ Điều Nhân viên Văn thư - Thủ quỹ dieultm@hoainhon.binhdinh.gov.vn
162 Hoàng Xuân Xanh Kỹ sư - Phụ trách kỹ thuật xanhhx@hoainhon.binhdinh.gov.vn
163 Võ Khôi Minh Nhân viên Bảo vệ rừng  minhvk@hoainhon.binhdinh.gov.vn
164 Nguyễn Thanh Hiếu Nhân viên - Kỹ thuật hieunt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
165 BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XD VÀ PTQĐ   banqldadtxd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
166 Trần Văn Thư Giám đốc thutvda@hoainhon.binhdinh.gov.vn
167 Nguyễn Văn Hiền Phó Giám đốc hiennv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
168 Nguyễn Thành Hậu Phó Giám đốc haunt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
169 Đặng Bình Phó Giám đốc binhd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
170 Trần Minh Vương Phó Giám đốc vuongtm@hoainhon.binhdinh.gov.vn
171 La Long Quyết Phó Giám đốc quyetll@hoainhon.binhdinh.gov.vn
172 Lý Thị Mỹ Lệ Chuyên viên - Kế toán leltm@hoainhon.binhdinh.gov.vn
173 Nguyễn Cương Chuyên viên - Xây dựng cuongn@hoainhon.binhdinh.gov.vn
174 Trần Thị Ái Vinh Nhân viên vinhtta@hoainhon.binhdinh.gov.vn
175 Trần Thị Bích Tài Nhân viên Văn thư - Lưu trữ taittb@hoainhon.binhdinh.gov.vn
176 Dương Thị Bích Hà Nhân viên - Kế toán hadtb@hoainhon.binhdinh.gov.vn
177 Trần Thị Thùy Ân Nhân viên - Kế toán anttt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
178 Nguyễn Khắc Việt Nhân viên vietnk@hoainhon.binhdinh.gov.vn
179 Nguyễn Thanh Sơn Nhân viên - Kỹ thuật sonntda@hoainhon.binhdinh.gov.vn
180 TRUNG TAM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP   tkn@hoainhon.binhdinh.gov.vn
181 Trương Thị Thúy Ức Giám đốc ucttt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
182 Trần Văn Trường Phó Giám đốc truongtv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
183 Đỗ Phú Hữu Phó Giám đốc huudp@hoainhon.binhdinh.gov.vn
184 Trần Minh Đức Cán bộ kỹ thuật ductm@hoainhon.binhdinh.gov.vn
185 Ngô Xuân Hải Cán bộ kỹ thuật hainx@hoainhon.binhdinh.gov.vn
186 Mạch Đình Đồng Cán bộ kỹ thuật dongmd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
187 Trần Nhật Phương Cán bộ kỹ thuật phuongtn@hoainhon.binhdinh.gov.vn
188 Đỗ Xuân Mai Cán bộ kỹ thuật maidx@hoainhon.binhdinh.gov.vn
189 Sử Văn Hưng Cán bộ kỹ thuật hungsv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
190 Nguyễn Tuấn Trung Cán bộ kỹ thuật trungnt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
191 Trần Thị Kim Oanh Cán bộ kỹ thuật oanhntk@hoainhon.binhdinh.gov.vn
192 Trương Minh Tiến Cán bộ kỹ thuật tientm@hoainhon.binhdinh.gov.vn
193 Lê Anh Kiệt Cán bộ kỹ thuật kietla@hoainhon.binhdinh.gov.vn
194 TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN   ttgdtx@hoainhon.binhdinh.gov.vn
195 Đồng Sỹ An Giám đốc ands@hoainhon.binhdinh.gov.vn
196 Nguyễn Văn Dẫy Phó Giám đốc daynv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
197 Nguyễn Thanh Bình Phó Giám đốc binhnt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
198 Nguyễn Hồng Vân Nhân viên vannh@hoainhon.binhdinh.gov.vn
199 Đỗ Văn Đủ Nhân viên dudv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
200 Lê Kim Phước Nhân viên phuoclk@hoainhon.binhdinh.gov.vn
201 BQL CẢNG CÁ TAM QUAN   bqlcangcatamquan@hoainhon.binhdinh.gov.vn
202 Nguyễn Minh Khải Giám đốc khainm@hoainhon.binhdinh.gov.vn
203 Bùi Bình Hùng Phó Giám đốc hungbb@hoainhon.binhdinh.gov.vn
204 Huỳnh Minh Hiếu Nhân viên hieuhm@hoainhon.binhdinh.gov.vn
205 Võ Song Thành Nhân viên thanhvs@hoainhon.binhdinh.gov.vn
206 Phạm Ngọc Vũ Nhân viên vupn@hoainhon.binhdinh.gov.vn
207 Đào Diễm Phúc Văn thư phucdd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
208 Trương Nguyên Toàn Nhân viên toantn@hoainhon.binhdinh.gov.vn
209 UBND CÁC XÃ THỊ TRẤN    
210 UBND xã Hoài Châu Bắc   hoaichaubac@hoainhon.binhdinh.gov.vn
211 UBND xã Hoài Sơn   hoaison@hoainhon.binhdinh.gov.vn
212 UBND xã Hoài Xuân   hoaixuan@hoainhon.binhdinh.gov.vn
213 UBND xã Hoài Thanh Tây   hoaithanhtay@hoainhon.binhdinh.gov.vn
214 UBND xã Hoài Phú   hoaiphu@hoainhon.binhdinh.gov.vn
215 UBND xã Hoài Hảo   hoaihao@hoainhon.binhdinh.gov.vn
216 UBND xã Hoài Hương   hoaihuong@hoainhon.binhdinh.gov.vn
217 UBND xã Hoài Mỹ   hoaimy@hoainhon.binhdinh.gov.vn
218 UBND xã Hoài Hải   hoaihai@hoainhon.binhdinh.gov.vn
219 UBND xã TT Tam Quan   tamquan@hoainhon.binhdinh.gov.vn
220 UBND xã Tam Quan Nam   tamquannam@hoainhon.binhdinh.gov.vn
221 UBND xã Tam Quan Bắc   tamquanbac@hoainhon.binhdinh.gov.vn
222 UBND xã Hoài Châu   hoaichau@hoainhon.binhdinh.gov.vn
223 UBND xã Hoài Tân   hoaitan@hoainhon.binhdinh.gov.vn
224 UBND xã Hoaài Thanh   hoaithanh@hoainhon.binhdinh.gov.vn
225 UBND xã TT Bồng Sơn   bongson@hoainhon.binhdinh.gov.vn
226 UBND xã Hoài Đức   hoaiduc@hoainhon.binhdinh.gov.vn

 

 

 

CV bộ phận một cửa

 

Đoàn Thị Được Trưởng trạm duocdt@hoainhon.binhdinh.gov.vn

 

Nhân viên
Nhân viên