Điện thoại: 

Fax:

Địa chỉ: 123 An Dương Vương - Quy Nhơn - Bình Định

Tổng số phòng: 20

Loại hạng: 1 sao