Hướng dẫn khai thác kho dữ liệu khi nộp hồ sơ trực tuyến
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn khai thác kho dữ liệu khi nộp hồ sơ trực tuyến

Bước 1: Công dân đăng nhập tài khoản (được cấp bởi Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc tài khoản định danh điện tử (VNeID) được cấp bởi Bộ công an), công dân truy cập Cổng Dịch vụ công của tỉnh https://dichvucong.binhdinh.gov.vn. Chọn [Đăng nhập].

Bước 2: Chọn hình thức đăng nhập sử dụng tài khoản cấp bởi Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc tài khoản Định danh điện tử cấp bởi Bộ Công an (VNeID)

Bước 3: Đăng nhập hệ thống (Đăng nhập bằng tài khoản DVCQG hoặc tài khoản VNeID)

Bước 4: Chọn Nộp trực tuyến” . Chọn DVC cần nộp hồ sơ trực tuyến.

Bước 5: Chọn đơn vị cần nộp hồ sơ

Bước 6: Cập nhật thông tin “Người nộp” và “Chủ hồ sơ”

Bước 7: Thông tin hồ sơ.

Trong Kho dữ liệu của công dân, tổ chức có tệp tin điện tử phù hợp với TPHS:

+ Trường hợp trong kho dữ liệu của công dân, tổ chức chỉ có duy nhất 01 tệp tin điện tử phù hợp với thành phần hồ sơ thì hệ thống sẽ tự động đính kèm tệp tin kết quả điện tử vào thành phần hồ sơ của công dân.

+ Trường hợp trong kho dữ liệu của công dân, tổ chức có nhiều tệp tin điện tử phù hợp với thành phần hồ sơ thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo cho công dân để thực hiện lấy tệp tin điện từ từ kho dữ liệu cá nhân, tổ chức.

Thực hiện thao tác: Chọn tệp tin è [Lấy từ kho]

Khi công dân thực hiện lấy từ kho hệ thống sẽ gợi ý các tệp tin điện tử phù hợp với thành phần hồ sơ để công dân có thể lựa chọn.

 

Tích chọn þ Kết quả điện tử đã được cấp. Nhấn nút [Cập nhật]

Bước 8: Chọn hình thức nhận kết quả

Bước 9 : Nhấn nút [Đồng ý và tiếp tục] è [Nộp hồ sơ]

Công dân nhận được thông báo khi nộp hồ sơ thành công qua Zalo và SMS.


Tác giả: Trần Đình Phúc- VP UBND phường
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết