T

Thường trực Hội đồng nhân dân phường Hoài Xuân

 

 

 

Nguyễn Văn Vinh

Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường

 

 

 Phan Thị Hồng Linh

Uỷ viên BTV Đảng uỷ- PCT HĐND phường