Khu phố Thái Lai

 

 

 

Lê Đức Thái

Trưởng khu phố