LỜI NGỎ CỦA LÊ KIM VẬN

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY - CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG HOÀI XUÂN

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của các bạn đến Cổng thông tin điện tử phường Hoài Xuân.

Xã Hoài Xuân từ xa xưa có 7 làng là: Thuận Thượng, Khánh Thành, Khánh Thiện, Hoà Trung, Vĩnh Nhơn, Phụng Cang và Thái Lai.

Đến năm 1946, thành lập 2 xã mới trên cơ sở 7 làng cũ: xã Vạn Thắng: gồm các làng Thuận Thượng, Hòa Trung, Khánh Thành, Khánh Thiện. Xã Phụng Sơn: gồm các làng Thái Lai, Vĩnh Nhơn, Phụng Cang.

Đến năm 1947, xã Vạn Thắng và xã Phụng Sơn sát nhập thành xã Hoài Xuân cho đến ngày nay.

 Đến năm 2003, được chia thành 8 thôn (nay là khu phố): Thuận Thượng 1, Thuận Thượng 2, Song Khánh, Hòa Trung 1, Hòa Trung 2, Thái Lai, Vĩnh Phụng 1, Vĩnh Phụng 2.

          Từ những năm xa xưa, Hoài Xuân đã có nhiều địa danh nổi tiếng khắp vùng như: đình Vĩnh Nhơn, cây thị Hoà Trung, lò Gốm Phụng Cang, đình Thuận Thượng, chợ Đồng Tháp… Nhiều đình làng, chùa chiền còn tồn tại cho đến ngày nay. 

          Nhân dân Hoài Xuân có truyền thống yêu nước, yêu lao động. Trải qua các thời kỳ lịch sử, với bàn tay khéo léo và đức tính cần cù, nhân dân Hoài Xuân đã từng bước xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

          Với khát vọng vươn tới tự do, hạnh phúc, nhân dân vừa hăng hái tham gia các phong trào yêu nước chống giặc ngoại xâm, vừa cần cù mở mang khai phá các vùng đất hoang vu thành các cánh đồng màu mỡ, biến những bãi cát ven sông thành những rừng dừa rợp bóng xanh tươi. Mỗi tấc đất quê hương đều thắm đượm mồ hôi, nước mắt và cả máu của cha ông đã từng đấu tranh với thiên nhiên, với những áp bức, bất công để tồn tại và phát triển.

Kết thúc hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, toàn phường có 351 liệt sỹ, 165 đồng chí thương binh, 23 đồng chí bệnh binh; nhà nước đã phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng cho 62 mẹ, 01 anh hùng LLVT nhân dân; 3 cán bộ lão thành cách mạng, 11 cán bộ tiền khởi nghĩa, tặng thưởng trên 700 huân huy chương các loại và hàng ngàn bằng khen, giấy khen cho các tập thể và cá nhân trong xã. Hoài Xuân được Chủ tịch nước Quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân ngày 27/2/2002.

Trong những năm qua, Hoài Xuân có những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế biển là kinh tế mũi nhọn; nông nghiệp phát triển khá theo hướng sản xuất hàng hoá. Ngành nghề truyền thống được duy trì và phát triển; thương mại và dịch vụ khá đa dạng và sản phẩm và hàng hoá. Toàn phường đã được đầu tư xây dựng hàng trăm công trình hạ tầng phục vụ sản xuất, dân sinh phát huy hiệu quả… Đời sống vật chất tinh thần của người dân đã có sự thay đổi rõ rệt. Hệ thống quản lý hành chính nhà nước từng bước được xây dựng vững mạnh, đáp ứng tốt các nhu cầu của tổ chức và Nhân dân.

Đặc biệt, Nghị quyết số 932/NQ-UBTVQH14 ngày 22/4/2020 của Uỷ Ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thị xã Hoài Nhơn và các phường thuộc thị xã Hoài Nhơn (trong đó có phường Hoài Xuân là ước nguyện và niềm vui to lớn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hoài Xuân; là thời khắc, là dấu mốc quan trọng, là bước khởi đầu của một chặng đường phát triển mới.

Với mong muốn Cổng thông tin điện tử phường Hoài Xuân sẽ là cầu nối giữa các nhà đầu tư, khách du lịch, các tổ chức và công dân với chính quyền phường Hoài Xuân nhằm góp phần xây dựng phường Hoài Xuân cùng với cả nước giàu đẹp, thực hiện xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

Trân trọng kính chào!