Thường trực UBMTTQ phường Hoài Xuân

 

 

 

Nguyễn Tân

Uỷ viên BTV Đảng uỷ - Chủ tịch UBMTTQ phường

 

 

 Lê Thanh Hiền

Phó Chủ tịch UBMTTQ phường