Khu phố Vĩnh Phụng 2

 

 

 

Nguyễn Hữu Nỉ

Trưởng khu phố