Khu phố Hòa Trung 2

 

 

 

Bùi Minh Chính

Trưởng khu phố