Khu phố Thuận Thượng 2

 

 

 

Huỳnh Xuân Tây

Trưởng khu phố

 

 

Nguyễn Văn Toàn

Phó trưởng khu phố