Thông tin Người phát ngôn

                   UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH                                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG                                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    
  
   

 

 

 

DANH SÁCH

NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2018

         

          I. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ email

 1.

Hồ Quốc Dũng

Chủ tịch

0256. 3818567

0913 472 815

dunghq@binhdinh.gov.vn

 2.

Nguyễn Tuấn Thanh

Phó Chủ tịch

(Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên)

0256. 3827527

0983 477 027

thanhnt@binhdinh.gov.vn

 

II. CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VÀ CÁC TỔ CHỨC CẤP TỈNH THUỘC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐƯỢC TÔ CHỨC THEO NGÀNH DỌC TẠI TỈNH

STT

Đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ email

 1.

Ban Quản lý khu kinh tế

 

   
 2.

Bảo hiểm xã hội Bình Định

 

   
 3.

Công an tỉnh

Nguyễn Bá Nhiên

Giám đốc

069 4349 999

conanbinhdinh@binhdinh.gov.vn

 4.

Cục Hải quan

Nguyễn Văn Đông

Cục trưởng

0256. 3822735

0914 483 355

dongnvhqbd@customs.gov.vn

 5.

Cục Thống kê

Nguyễn Thị Mỹ

Phó cục trưởng

0256 3824044

0935 253 939

ntmybdi@gso.gov.vn

(Cục trưởng hiện đã nghỉ hưu)

 6.

Cục Thuế tỉnh

Nguyễn Công Thành

Cục trưởng

0256.3821308

ncthanh.bdi@gdt.gov.vn

 7.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Nguyễn Xuân Hồng

Cục trưởng

0256 3686 555

0914 123 829

hongnx.blh@moj.gov.vn

 8.

Kho bạc Nhà nước tỉnh

Vũ Cao Sơn

Giám đốc

0256.3822388

 

 9.

Sở Công thương

Ngô Văn Tổng

Giám đốc

0903511969

tongnv@sct.binhdinh.gov.vn

 10.

Sở Giáo dục & Đào tạo

Đào Đức Tuấn

Giám đốc

0914 065 697

giamdoc.sobinhdinh@moet.edu.vn

 11.

Sở Giao thông vận tải

Nguyễn Tự Công Hoàng

Giám đốc

0914033356

hoangntc@sgtvt.binhdinh.gov.vn

 12.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nguyễn Thúc Đĩnh

Giám đốc

0256. 3822442

0914 012 311

dinhnt@skhdt.binhdinh.gov.vn

 13.

Sở Lao động - Thương binh & Xã hội

Nguyễn Mỹ Quang

Giám đốc

0914 100 126

quangnm@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

 14.

Sở Nội vụ

Lâm Hải Giang

Giám đốc

0256. 3810989

gianglh@snv.binhdinh.gov.vn

 15.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phan Trọng Hổ

Giám đốc

0256. 3822170

hopt@snnptnt.binhdinh.gov.vn

 16.

Sở Tài chính

Lê Hoàng Nghi

Giám đốc

0256. 3829489

 

 17.

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

   
 18.

Sở Thông tin và Truyền thông

Trần Kim Kha

Giám đốc

0256. 6292001

khatk@stttt.binhdinh.gov.vn

 19.

Sở Tư pháp

Lê Văn Toàn

Giám đốc

0256. 313901

toanlv@stp.binhdinh.gov.vn

 20.

Sở Văn hóa và Thể thao

Tạ Xuân Chánh

Giám đốc

0982 542 829

taxuanchanh@gmail.com

 21.

Sở Xây dựng

 

   
 22.

Sở Y tế

Lê Quang Hùng

Giám đốc

0256.3792086

0903 598 047

hunglq@syt.binhdinh.gov.vn

 23.

Sở Du lịch

Nguyễn Văn Dũng

Giám đốc

0256.3814234

dulichbinhdinh2012@gmail.com

 24.

Thanh tra tỉnh

Nguyễn Văn Thơm

Chánh Thanh tra

0256. 3522542

0913 442 039

thomnv@ttt.binhdinh.gov.vn

 25.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Nguyễn Thái Bình

Chánh Văn phòng

0256. 3827478

0913 434 608

binhnt@vpub.binhdinh.gov.vn

 26.

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh

Trần Văn Sang

Viện trưởng

0905 091 967

 

          II. UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

STT

Đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ email

1.

TP. Quy Nhơn

Ngô Hoàng Nam

Chủ tịch

0256 3825254

0913 409 219

namnh@quynhon.binhdinh.gov.vn

2.

UBND Thị xã An Nhơn

Đặng Vĩnh Sơn

Chủ tịch

0935 683 668

 

3.

UBND huyện Tuy Phước

Nguyễn Đình Thuận

Chủ tịch

0256. 3633 372

thannd@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

4.

UBND huyện An Lão

Phạm Văn Nam

Chủ tịch

02563 709 119

nampv@anlao.binhdinh.gov.vn

5.

UBND huyện Phù Cát

 

   

6.

UBND huyện Vĩnh Thạnh

Lê Văn Đẩu

Chủ tịch

 

0256 3886 311

0916 870 338

daulv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

III. UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

STT

Đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ email

I

TP. Quy Nhơn

 

 

 

 

 1.

P. Đống Đa

Trần Việt Quang

Chủ tịch

0256 6250 065

0935 250 065

dongda@quynhon.binhdinh.gov.vn

 2.

P. Hải Cảng

Nguyễn Anh Tuấn

Chủ tịch

 

 

 3.

P. Lê Lợi

Phạm Văn Tuấn

Chủ tịch

 

 

 4.

P. Quang Trung

Nguyễn Thị Hải Yến

Chủ tịch

 

 

 5.

P. Trần Phú

Bùi Văn Sơn

Chủ tịch

 

 

 6.

P. Ghềnh Ráng

Võ Chí Thiện

Chủ tịch

0905 986 827

 

 7.

P. Nguyễn Văn Cừ

Tạ Thị Quỳnh Nga

Chủ tịch

0905 190 281

quynhnganvc@gmail.com

 8.

P. Lý Thường Kiệt

Đặng Nhật Nam

Chủ tịch

0913 490 292

phuonglythuongkiet@gmail.com

 9.

P. Thị Nại

Phan Đăng Khoa

Chủ tịch

0914209092

 

 10.

Xã Nhơn Châu

Phan Văn Binh

Chủ tịch

0989 954 306

ubndnhonchau@gmail.com

 11.

Xã Nhơn Hội

Nguyễn Văn Thường

Chủ tịch

0986 974 942

Nhonhoi.quynhon@binhdinh.gov.vn

 12.

Xã Nhơn Lý

Nguyễn Tấn Dũng

Chủ tịch

0914 203 699

Nguyentandungnl1966@gmail.com

 13.

Xã Phước Mỹ

Cao Minh Thi

Chủ tịch

0256 3549 143

minhthipm1973@gmail.com

II

Huyện Tây Sơn

 

 

 

 

 1.

Xã Bình Tường

Trần Công Dũng

Chủ tịch

0978 577 381

 

 2.

Xã Tây Bình

Nguyễn Văn Phú

Chủ tịch

0986 284 736

 

 3.

Xã Bình Hòa

Đào Văn Sang

Chủ tịch

0972 372 727

 

 4.

Xã Tây Xuân

Huỳnh Văn Dũng

Chủ tịch

0989 518 224

 

 5.

Xã Bình Thành

Nguyễn Công Minh

Chủ tịch

0984 562 476

 

 6.

Xã Tây An

Đào Duy Thãi

Chủ tịch

01234 443 500

 

7.

Xã Tây Giang

Nguyễn Ngọc Anh

Chủ tịch

01687 559 788

 

 8.

Xã Bình Thuận

Đặng Văn Hiền

Chủ tịch

0985 254 584

 

 9.

Xã Tây Thuận

Nguyễn Văn Chín

Chủ tịch

0976 110 439

 

 10.

Xã Tây Phú

Nguyễn Văn Sơn

Chủ tịch

0933 528 362

sonnv@tayson.binhdinh.gov.vn

 11.

Xã Bình Tân

Nguyễn Thanh Điền

Chủ tịch

0913 538 729

 

 12.

Xã Bình Nghi

Đỗ Văn Định

Chủ tịch

01693 313 997

 

 13.

Xã Tây Vinh

Nguyễn Ánh Sáng

Chủ tịch

0973 707 565

 

 14.

Xã Vĩnh An

Đinh Hoang Bình

Chủ tịch

0916 193 770

 

 15.

TT. Phú Phong

Lê Hà An

Chủ tịch

0905 880 223

 

III

Huyện An Lão

 

 

 

 

 1.

Xã An Dũng

Đinh Văn Lớ

Chủ tịch

0962 631 277

lovandung.al@gmail.com

 2.

Xã An Nghĩa

Đinh Văn Liên

Chủ tịch

0973 742 847

dinhvanlienannghia@gmail.com

 3.

Xã An Tân

Lê Phước Lưu

Chủ tịch

0963 089 279

lephuocluuat@gmail.com

 4.

Xã An Vinh

Đinh Văn Cung

Chủ tịch

0978 569 149

cunganvinh@gmail.com

 5.

Xã An Quang

Đinh Văn Nớ

Chủ tịch

01635 554 557

no.anquang@gmail.com

 6.

Xã An Hòa

Văn Phụng Anh

Chủ tịch

01686 024 388

anhvp@anlao.binhdinh.gov.vn

 7.

Xã An Trung

Đinh Văn Phú

Chủ tịch

0963 414 055

phudv@anlao.binhdinh.gov.vn

 8.

Xã An Toàn

Đinh Văn Trận

Chủ tịch

0974 133 865

 

 9.

Xã An Hưng

Đinh Văn Chê

Chủ tịch

0969 402 945

Dinhvanche1971@gmail.com

 10.

TT. An Lão

Nguyễn Thanh Long

Chủ tịch

01626 007 112

longnguyenttal@gmail.com

IV

Thị xã An Nhơn

 

 

 

 

 1.

P. Bình Định

Nguyễn Anh Dũng

Chủ tịch

0932 467 799

 

 2.

P. Đập Đá

Phan Thanh Hiếu

Chủ tịch

0905 039 178

 

 3.

P. Nhơn Hòa

Nguyễn Bốn

Chủ tịch

0914 955 657

 

 4.

P. Nhơn Hưng

Phan Quang Hải

Chủ tịch

0989 638 720

 

 5.

P. Nhơn Thành

Tô Thanh Tuấn

Chủ tịch

0914 087 430

 

 6.

Xã Nhơn An

Nguyễn Tấn Đức

Chủ tịch

0905 764 129

 

 7.

Xã Nhơn Hạnh

Nguyễn Thế Hải

Chủ tịch

0986 995 486

 

 8.

Xã Nhơn Hậu

Giả Văn Thọ

Chủ tịch

0984 824 964

0905 045 248

 

 9.

Xã Nhơn Khánh

Lê Văn Tuất

Chủ tịch

0986 244 919

 

 10.

Xã Nhơn Lộc

Dương Văn Khanh

Chủ tịch

0935 034 228

 

 11.

Xã Nhơn Mỹ

Đặng Văn Lành

Chủ tịch

0988 236 894

 

 12.

Xã Nhơn Phong

Nguyễn Thuận Mậu

Chủ tịch

0120 272 7511

 

 13.

Xã Nhơn Phúc

Võ Minh Hoàng

Chủ tịch

0987 026 617

 

 14.

Xã Nhơn Tân

Đoàn Hải Nam

Chủ tịch

0914 787 075

 

 15.

Xã Nhơn Thọ

Nguyễn Tấn Hào

Chủ tịch

0986 244 919

 

V

Huyện Phù Cát

 

 

 

 

 1.

Xã Cát Chánh

Võ Thành Hải

Chủ tịch

0256 3504 252

0914 258 252

catchanh@phucat.binhdinh.gov.vn

 2.

Xã Cát Hải

Lê Văn Diêu

Chủ tịch

0256 3691 228

0934 894 766

dieulv-cathai@phucat.binhdinh.gov.vn

 3.

Xã Cát Hanh

Võ Văn Sáu

Chủ tịch

0256 3694 228

0989 274 088

sauvv-cathanh@phucat.binhdinh.gov.vn

 4.

Xã Cát Hiệp

Nguyễn Văn Cho

Chủ tịch

0256 3852 811

0972 486 996

chonv-cathiep@phucat.binhdinh.gov.vn

 5.

Xã Cát Hưng

Võ Ngọc Thương

Chủ tịch

0256 3853 384

01677 876 754

thuongvn-cathung@phucat.binhdinh.gov.vn

 6.

Xã Cát Khánh

Đinh Thành Tiến

Chủ tịch

0256 3690 126

0969 890 177

tiendt-catkhanh@phucat.binhdinh.gov.vn

 7.

Xã Cát Lâm

Nguyễn Văn Cảnh

Chủ tịch

0256 3852 848

0983 358 738

nguyenvancanhpc1975@gmail.com

 8.

Xã Cát Minh

Trịnh Minh Bình

Chủ tịch

0256 3854 112

0969 890 177

binhtm-catminh@phucat.binhdinh.gov.vn

 9.

Xã Cát Nhơn

Lê Minh Sự

Chủ tịch

0256 3853 816

0912 331 008

sulm-catnhon@phucat.binhdinh.gov.vn

 10.

Xã Cát Sơn

Nguyễn Hữu Nam

Chủ tịch

0256 3852 818

0973 982 837

namtnmtpc@gmail.com

 11.

Xã Cát Tài

Nguyễn Bá Quang

Chủ tịch

0256 3694 228

0989 602 177

quangnb-cattai@phucat.binhdinh.gov.vn

 12.

Xã Cát Tân

Trần Công Tòng

Chủ tịch

0256 3850 404

0977 025 114

tongtc-cattan@phucat.binhdinh.gov.vn

 13.

Xã Cát Thắng

Nguyễn Văn Tài

Chủ tịch

0256 3853 136

0972 768 792

tainv-catthang@phucat.binhdinh.gov.vn

 14.

Xã Cát Thành

Nguyễn Đức Chiêu

Chủ tịch

0256 3690 077

0984 906 707

chieund-catthanh@phucat.binhdinh.gov.vn

 15.

Xã Cát Tiến

Hà Trọng Dưỡng

Chủ tịch

0256 3653 118

0919 161 664

duonght@phucat.binhdinh.gov.vn

 16.

Xã Cát Trinh

Nguyễn Ngọc Phước

Chủ tịch

0256 3750 812

0986 976 146

phuocnn-cattrinh@phucat.binhdinh.gov.vn

 17.

Xã Cát Tường

Nguyễn Đức Hoàng

Chủ tịch

0256 3551 405

0989 395 796

hoangnd-cattuong@phucat.binhdinh.gov.vn

 18.

TT. Ngô Mây

Phạm Dũng Luận

Chủ tịch

0256 3750 434

0974 135 789

luanpd@phucat.binhdinh.gov.vn

VI

Huyện Phù Mỹ

 

 

 

 

 1.

Xã Mỹ An

Hồ Thanh Hiệp

Chủ tịch

0905 839 469

ubndmyan@phumy.binhdinh.gov.vn

 2.

Xã Mỹ Chánh

Phạm Thái Bình

Chủ tịch

0168 325 0259

ubndmychanh@phumy.binhdinh.gov.vn

 3.

Xã Mỹ Chánh Tây

Nguyễn Văn Mỹ

Chủ tịch

0987 549 868

ubndmychanhtay@phumy.binhdinh.gov.vn

 4.

Xã Mỹ Đức

Lê Văn Chinh

Chủ tịch

0979 612 736

ubndmyduc@phumy.binhdinh.gov.vn

 5.

Xã Mỹ Hiệp

Trần Minh Tuấn

Chủ tịch

0256 3505 059

mtuan1972@gmail.com

 6.

Xã Mỹ Hòa

Trương Quang Hùng

Chủ tịch

0126 690 0031

vpudndxamyhoa@gmail.com

 7.

Xã Mỹ Lộc

Phạm Văn Nhanh

Chủ tịch

0965 493 526

ubndmyloc@phumy.binhdinh.gov.vn

 8.

Xã Mỹ Lợi

Hà Văn Hài

Chủ tịch

0988 952 093

ubndmyloi@phumy.binhdinh.gov.vn

 9.

Xã Mỹ Quang

Lại Thị  Lệ Hà

Chủ tịch

0935 014 477

ubndmyquang@phumy.binhdinh.gov.vn

 10.

Xã Mỹ Tài

Hồ Văn Long

Chủ tịch

0976 526 791

Hovanlong1969@gmail.com

 11.

Xã Mỹ Trinh

Võ Thanh Hoang

Chủ tịch

0978 437 510

hoangpctmytrinh@gmail.com

 12.

TT. Phù Mỹ

Nguyễn Văn Định Hà

Chủ tịch

0256 387 9079

ubndttphumy@phumy.binhdinh.gov.vn

VII

Huyện Hoài Nhơn

 

 

 

 

 1.

Xã Hoài Châu

Trần Quốc Toàn

Chủ tịch

0256 3771 134

0989 822 058

hoaichau@hoainhon.binhdinh.gov.vn

 2.

Xã Hoài Châu Bắc

Trần Văn Hoàng

Chủ tịch

0935 086 147

hoaichaubac@hoainhon.binhdinh.gov.vn

 3.

Xã Hoài Đức

Trần Văn Cường

Chủ tịch

0256 3562 032

0984 248 036

hoaiduc@hoainhon.binhdinh.gov.vn

 4.

Xã Hoài Hải

Huỳnh Có

Chủ tịch

0256 3604 761

1694 197 369

hoaihai@hoainhon.binhdinh.gov.vn

 5.

Xã Hoài Hảo

Nguyễn Văn Chung

Chủ tịch

0256 3863 017

0976 279 868

hoaihao@hoainhon.binhdinh.gov.vn

 6.

Xã Hoài Hương

Trần Tấn Thuận

Chủ tịch

0256 3868 303

01684 193 320

hoaihuong@hoainhon.binhdinh.gov.vn

 7.

Xã Hoài Mỹ

Nguyễn Văn Dũng

Chủ tịch

0256 3 867 322

0919 425 379

hoaimy@hoainhon.binhdinh.gov.vn

 8.

Xã Hoài Phú

Phùng Thanh Ngọc

Chủ tịch

0975 066 089

hoaiphu@hoainhon.binhdinh.gov.vn

 9.

Xã Hoài Sơn

Nguyễn Nam Hà

Chủ tịch

0987 096 729

hoaison@hoainhon.binhdinh.gov.vn

 10.

Xã Hoài Tân

Nguyễn Phước Công

Chủ tịch

0256 3861 924

0975 195 105

hoaitan@hoainhon.binhdinh.gov.vn

 11.

Xã Hoài Thanh

Nguyễn Văn Thuận

Chủ tịch

0905 902 125

hoaithanh@hoainhon.binhdinh.gov.vn

 12.

Xã Hoài Thanh Tây

Trần Văn Bàng

Chủ tịch

0169 6601 611

hoaithanhtay@hoainhon.binhdinh.gov.vn

 13.

Xã Hoài Xuân

Lê Kim Vận

Chủ tịch

0983 761 598

hoaixuan@hoainhon.binhdinh.gov.vn

 14.

Xã Tam Quan Bắc

Diệp Văn Thương

Chủ tịch

0256 9865 290

0914 465 940

tamquanbac@hoainhon.binhdinh.gov.vn

 15.

Xã Tam Quan Nam

Nguyễn Thanh Hải

Chủ tịch

0256 3560 239

0968 481 025

tamquannam@hoainhon.binhdinh.gov.vn

 16.

TT. Bồng Sơn

Nguyễn Xuân Tú

Chủ tịch

0256 3661 864

0914 568 981

bongson@hoainhon.binhdinh.gov.vn

 17.

TT. Tam Quan

Trương Đức Chánh

Chủ tịch

0256 3965 209

0987096 869

tamquan@hoainhon.binhdinh.gov.vn

VIII

Huyện Vĩnh Thạnh

 

 

 

 

 1.

Xã Vĩnh Hảo

Cao Hoài Phúc

Chủ tịch

0914793798

phucch-vinhhao@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 2.

Xã Vĩnh Hiệp

Phạm Văn Thơm

Chủ tịch

01643127678

thompv- vinhhiep@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 3.

Xã Vĩnh Hòa

Đinh Kho

Chủ tịch

01674173071

khod-vinhhoa@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 4.

Xã Vĩnh Kim

Đinh Mun

Chủ tịch

0967511919

mund-vinhkim@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 5.

Xã Vĩnh Quang

Nguyễn Phương Bắc

Chủ tịch

0986492055

bacnp-vinhquang@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 6.

Xã Vĩnh Sơn

Đinh Khánh

Chủ tịch

0978602125

khanhd-vinhson@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 7.

Xã Vĩnh Thịnh

Mã Thanh Hùng

Chủ tịch

0983451865

hungmt-vinhthinh@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 8.

Xã Vĩnh Thuận

Đinh Văn Sao

Chủ tịch

0916491044

saodv- vinhthuan@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 9.

TT. Vĩnh Thạnh

Đỗ Xuân Quang

Chủ tịch

0912306156

quangdx -vinhthanh@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

IX

Huyện Hoài Ân

 

 

 

 

 1.

Xã Ân Đức

Trần Văn Tảo

Chủ tịch

01685 440 358

 

 2.

Xã Ân Hữu

Nguyễn Văn Huân

Chủ tịch

0987 085 860

 

 3.

Xã Ân Hảo Đông

Nguyễn Đình Hưng

Chủ tịch

0912 617 821

kienvanphongahd@gmail.com

 4.

Xã Ân Hảo Tây

Huỳnh Công Khải

Chủ tịch

0906 087 707

 

 5.

Xã Ân Mỹ

Nguyễn Hà Thanh

Chủ tịch

0984 452 396

 

 6.

Xã Ân Nghĩa

Trần Văn Thư

Chủ tịch

0967 777 474

 

 7.

Xã Ân Phong

Hồ Văn Đương

Q. Chủ tịch

0919 453 714

 

 8.

Xã Ân Sơn

Đinh Văn Thanh

Chủ tịch

01683 789 533

 

 9.

Xã Ân Thạnh

Nguyễn Đô

Chủ tịch

0914 215 061

 

 10.

Xã Ân Tín

Phạm Văn Minh

Chủ tịch

0988 242 069

 

 11.

Xã Ân Tường Đông

Trần Hữu Lợi

Chủ tịch

0972 029 395

 

 12.

Xã Ân Tường Tây

Võ Trọng Thu

Chủ tịch

0977 002 085

 

 13.

Xã Bok Tới

Đinh Văn Nghin

Chủ tịch

 

 

 14.

Xã Đak Mang

Đinh Hồng Nhé

Chủ tịch

01293 774 902

 

 15.

TT. Tăng Bạt Hổ

Mai Văn Lên

Chủ tịch

0985 036 459