Hướng dẫn Cập nhật kết quả điện tử bên ngoài vào kho dữ liệu cá nhân trước khi nộp hồ sơ trực truyến
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn Cập nhật kết quả điện tử bên ngoài vào kho dữ liệu cá nhân trước khi nộp hồ sơ trực truyến

Bước 1:  Công dân đăng nhập tài khoản (được cấp bởi Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc tài khoản định danh điện tử (VNeID) được cấp bởi Bộ công an), công dân truy cập Cổng Dịch vụ công của tỉnh https://dichvucong.binhdinh.gov.vn. Chọn [Đăng nhập].

Bước 2: Chọn hình thức đăng nhập sử dụng tài khoản cấp bởi Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc tài khoản Định danh điện tử cấp bởi Bộ Công an (VNeID)

Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công công dân. Chọn mục “Kho dữ liệu cá nhân, tổ chức”. Sau đó chọn “Thêm mới” để cập nhật các kết quả điện tử từ các hệ thống khác lên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh Bình Định để sử dụng.

Bước 4: Hiển thị giao diện cập nhật dữ liệu vào kho cá nhân, tổ chức

Công dân có thể cập nhật các tệp tin kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được ký số bởi Ban cơ yếu chính phủ lên hệ thống kho dữ liệu.

  • Chọn : Loại giấy tờ “Kết quả giải quyết

  • Chọn danh mục giấy tờ phù hợp, đúng với tệp tin cần cập nhật vào kho dữ liệu trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh Bình Định.

  • Chọn tệp tin kết quả đã có trên thiết bị được tải về từ các hệ thống khác.

Nhấn nút [Cập nhật] để lưu tệp tin vào hệ thống.

Lưu ý: Tệp tin cập nhật lên hệ thống định dạng .PDF và được ký bằng chứng thư số được cấp bởi Ban cơ yếu chỉnh phủ.

Các tệp tin điện tử sau khi cập nhật thành công được hiển thị tại danh mục Kho dữ liệu cá nhân, tổ chức như hình sau:

Thao tác tương tự nếu muốn cập nhật thêm giấy tờ khác vào Kho dữ liệu cá nhân, tổ chức.

Trường hợp phát hiện sai sót tệp tin được cập nhật vào kho dữ liệu công dân chọn nút  trước thành phần kết quả cần chỉnh sửa.

Hệ thống hiển thị giao diện “Cập nhật dữ liệu kho cá nhân, tổ chức” thực hiện nhấn nút   để xóa tệp tin cũ và cập nhật tệp tin mới lên hệ thống.

Nhấn nút [Cập nhật] để lưu thông tin .

Các tệp tin điện tử sau khi cập nhật thành công được hiển thị tại danh mục Kho dữ liệu cá nhân, tổ chức như hình sau:


Tác giả: Trần Đình Phúc- VP UBND phường
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết